Sayın meslektaşlarım,

Meme kanserinin tanısında, tedavi ve izleminde en önemli araçlardan biri olan meme MR görüntüleme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve iki yılda bir tekrarlayarak sürdürmeyi planladığımız cihaz bazlı kurslara meme MR görüntüleme ile başlıyoruz. Deneyimli uzmanlarla güncel teorik dersler ve klinik olgulardan oluşan atölye çalışmaları ile radyologların bu konudaki bilgi, beceri ve özgüvenini arttırmayı amaçlıyoruz. İki günlük kursun hem bilimsel hem de sosyal olarak doyurucu olmasını hedefledik. Mayıs’ta daha da güzelleşen Bodrum’da, TRD Meme Alt Çalışma Grubu’nun ilk kurs etkinliğine, konuyla ilgili tüm meslektaşlarımızı davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Füsun Taşkın
Meme MR Kursu Başkanı